Sápmi Triennale 2024 Open Call

Bures boahtin Oassálasttit Sápmi Triennale!Buresboahtin ohcat oassálastin vuosttas Sápmi Triennalii! Mii leat ohcamin sámedáiddariid ja -duojáriid johtti čájáhussii. Vuosttas triennale lea oassin Eurohpá kulturoaivegávpotjagi dáhpáhusaid Budejjus jagi 2024 ja Oulus jagi 2026.Sápmi Triennale fállá vejolašvuođa čalmmustahttit ja ávvudit sámedáidaga ja -kultuvrra iešguđetlágan vugiiguin.

Ulbmilin lea ráhkadit dynámalaš ja inklusiiva foruma gulahallama várás.Organisašuvnnat ja čájáhusbáikkit:

Nordlandsmuseet, Bodø2024, Budejju/Bådåddjo

Sámi dáiddaguovddáš (SDG), Kárášjohka

Konstmuseet i Norr, Giron

Roavvenjárgga dáiddamusea, Roavvenjárga

Oulu dáiddamusea, Oulu2026

Johtti čájáhus rahpasa Budejjus borgemánus 2024 ja maŋimuš čájáhusrahpan lea 2026.

Geat sáhttet ohcat? Makkár dujiiguin?

Govvadáiddarat (ee. grafihkka, málagovat, installašuvnnat, jietnaduojit, performánssat)

Dáiddaduojárat (ee. muorra-, čoarve-, dákte-, báhkke-, veadde-, siste-, guolga-, tekstiila- ja metálladuojit)

Filmmadahkkit (dáiddafilmmat, oanehisfilmmat, videodáidda)

Sápmi Triennales deattuhuvvojit dáládáidda ja dáiddaduodji.Čájáhussii sáhttá evttohit dujiid, mat leat ráhkaduvvon

jagi 2020 dahje dan maŋŋá. Eanemustá vihtta duoji ovtta dáiddáris dahje duojáris.Ohccit:

Ohcciin galgá leat sámeduogaš ja -oktavuohta.

Ohccit eai dárbbaš leat dáiddasearvvi lahtut.

Sihke easkkaálgit ja guhká bargan dáiddarat ja duojárat sáhttet ohcat.Oassálastin:

Oassálastin lea nuvttá.

Sápmi Triennale fuolaha fievrrideamis ja dáhkadusain.

Čájáhussii válljejuvvon dáiddariidda ja duojáriidda máksojuvvo buvttadus (iešguđege riikka soahpamušaid mielde)

Jury:

Kunstnerisk Råd, SDG

Maria Lind, kuráhtor, Konstmuseet i Norr, Giron

Ulla Viitanen, kuráhtor, Rovaniemi dáiddamuseaLinka ohcanskovvái:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0JNgZLuXzGRk3lOxjIqFGt0JQp7Lv3tF5QyyAKoSAyUdv_g/viewform

Deavdde ohcanskovi fuolalaččat! Sádde buot materiálaid maŋimustá 15.11.2023. Maŋŋonan ohcamušat eai váldojuvvo vuhtii.

Vástit eaŋgalasgillii. Sáhtát juohkit govaid ee. Google Drive, Dropbox dahje neahttasiidduid bokte (WeTransfer II heive). Lassedieđut: post@samidaiddaguovddas.no.