REFLEX

Utstillere: Tomas Colbengtson , Grethe Irene Einarsen, Camilla Figenschou, Hanne Grieg Hermansen, Dan Lestander, Trygve Luktvasslimo, Camille Norment, Ina Otzko, Sonja Siltala og Bjørn Tore Stavang.

«Reflex» er produsert i samarbeid mellom Nordnorsk kunstnersenter og Samisk senter for samtidskunst.

Et gjennomgående tema i utstillingen er speiling og refleksjon. Det sies at et speil ikke kan lyve. Samtidig er det noe magisk med hvordan det viser en eksakt, men samtidig helt motsatt gjengivelse av virkeligheten.

 

Nordområdene har tradisjonelt sett tiltrukket seg kunstnere på grunn av sitt særegne lys. «Reflex» spiller videre på denne tradisjonen, men snur den samtidig på hodet; for her handler det sjeldent om et sublimt lys knyttet til naturlandskap. Det storslåtte, naturgitte lyset får gjerne vike for andre typer lys; alt fra helt konkrete lyskilder som neon, til refleksjoner i materialer som gjør at lyset blir kastet tilbake på omgivelsene i gallerirommet, eller reflekser som tidvis utydeliggjør det vi trodde var det sentrale motivet.

Identitet er et sentralt tema i utstillingen enten det dreier seg om hvordan vi former vår egen identitet i sosiale medier (Grethe Irene Einarsen), om samisk kulturell identitet (Tomas Colbengtson), eller om en mer flyktig og fleksibel identitet som hos Trygve Luktvasslimo. Sistnevnte prosjekt kan ses i lys av kanskje den mest kjente av alle historier om speil, nemlig myten om Narcissus; ynglingen som forelsket seg i sitt eget speilbilde og tok sin død av det. Lignende problemstillinger oppstår i Camille Norments Driftglass, et slags anti-speil, der den som står rett foran det er ute av stand til å se en klar refleksjon av seg selv. En brist i speilets logikk kan også ses i Bjørn Tore Stavangs illusjonistiske malerier. Hanne Grieg Hermansen overfører på sin side fotografiske effekter som utilsiktede reflekser til tegnemediet.

Menneskers møter med sine omgivelser dukker også opp som tema i utstillingen. Det nordlige landskapet vises i all sin prakt i Camilla Figenschous kortfilm, men istedenfor en romantisert idyll, ser vi uventede og tidvis ubehagelige interaksjoner. Dan Lestander lar også mennesket gå i overraskende dialog med naturen i sine videoer. I Sonja Siltalas fotografier imiterer skikkelser det finnmarkske landskapet på en leken måte, mens Ina Otzko lar speil i et interiør reflektere sin egen kropp i en fotografiserie som også spiller på lag med tekster av Hanne Bremness. «Reflex» kan ses som en utforskning av identitet på flere plan, både hos kunstneren, tilskueren og i den geografien vi befinner oss i.

 

Kuratorer: Jan Erik Lundström og Torill Østby Haaland