Per Adde

Maleren Per Adde ble født 17 april 1926 i Filipstad i Sverige. Han begynte sine kunststudier i Göteborg 1946 og avsluttet med Kunstakademiet i Stockholm 1955-60. Han flyttet til Graddis i Nord Norge i 1961.

Per hadde tidlig en sterk lengsel mot nord, og klarte i 1947 å kjøpe en kano for å begynne å padle langs sjøsystem og elver. Etter hvert kom han til fjellverdenen nord for Arjeplog. Her møtte han den samiske kulturen – han ble kjent med det samiske miljøet, fikk mange venner og lærte å overleve på fjellet. Som dreng hos samene fikk han oppleve storsamfunnets holdninger og overgrep på nært hold, og ble sterkt engasjert i kampen for samiske rettigheter. Pers trofasthet til natur og naturvern, ikke minst innenfor reindriftsnæringen, har satt dype og viktige spor.

Under Alta-aksjonen hadde Per en sentral rolle. Rett etter kom kampen mot utbygging av Saltfjellet-Svartisen. Der var han samenes talsmann overfor myndighetene i kommuner, fylker, Storting og Regjering – en kamp som førte frem til etablering av Saltfjellet Svartisen Nasjonalpark. I forlenging av dette ble Nordland Nasjonalparksenter opprettet på Storjord i Saltdal.

I 2013 etablerte Nordland fylke Adde Zetterquist Kunstgalleri ut fra ønsket om å bevare og videreformidle Per og Kajsa Zetterquists kunst for fremtiden. Galleriet er samlokalisert med Nordland Nasjonalparksenter.

Per Adde arbeidet også kunstpolitisk, spesielt innen billedkunstnernes fagorganisasjoner, og i 2006 mottok han kongens fortjenestemedalje i gull med begrunnelsen: «Han får denne utmerkelsen for et stort, allsidig og livslangt engasjement i forbindelse med formidling av billedkunst, etablering av kunstnersenter, arbeid med miljø- og naturvern og kampen for samenes rettigheter!»

Per Addes billedspråk er ekspresjonistisk, drevet av en sterk malerenergi, dynamisk og med en fri og personlig kolorisme. Han sier selv:

«Helst ønsker jeg at mennesker skal møte mine bilder direkte – at ord ikke skal være nødvendig. Men jeg formulerte noe en gang, som er både sant og vesentlig:

Den uendelige variasjon i naturens former og farger,
rikdommen av liv og bevegelse, gir meg viktige impulser.
Den blir en slags katalysator i mitt arbeide, der jeg prøver
å formulere mine erfaringer og min livsfølelse i bild –
med billedmessige virkemidler

Pers kunstneriske reise, fra debuten i 1958, har inneholdt utallige utstillinger over hele Norden, og har reflektert hans dype kjennskap og nærhet til den samiske kultur og landskap. Det kunstneriske uttrykket er et bevis på samarbeid og samhold med det Samiske folk, i tillegg til hans kreative liv og reise i Sápmi.

Per Adde – retrospektiv utstilling, inviterer det profesjonelle kunstfeltet, kunstentusiaster samt det brede publikum til et dypdykk i den rike opplevelsen av Per Addes liv og virke.