OMNI ANIMA

Det urgamle møter det futuristiske i OMNI ANIMA – et tverrkunstnerisk samarbeidsprosjekt mellom den samiske joikeren, Torgeir Vassvik, og kunstner Ståle Stenslie. Prosjektet transformerer tradisjonell joik gjennom interaktive, elektroniske medier for å styrke og tilgjengeliggjøre joik som samtidsmusikk, og dermed verne joik som en kunstform.

Prosjektets formål er blant annet å bruke ny teknologi for å formidle og videreføre gamle former for joik og strupesang gjennom interaktiv og multikanal lyd (holofoni).

De latinske ordene Omni Anima, er tolket til alt besjeles. OMNI ANIMA søker å sette tilhørerne i en transetilstand lik den noaiden (samisk sjaman) brukte joik for å oppnå. Gjennom transen kunne noaiden sende frisjelen sin på reiser til åndeverdenen Sáivu. Prosjektets interaktive tromme er med å skape besjelende lydopplevelser som kommer til live i og gjennom tilhørerne.
Med utgangspunkt i tradisjonell samisk joik søker OMNI ANIMA å skape magiske lydopplevelser der den urgamle joiken transformeres gjennom interaktive, multikanals lydsystemer (holofoni). En elektronisk modifisert, interaktiv og berøringssensitiv samisk tromme komponerer joik inn i en tredimensjonal opplevelses verden av lyd.

Torgeir Vassvik (f. 1962) fra Sápmi er ansvarlig for musikk og komponering av Omni Anima. Han er en samisk komponist og vokalist som kombinerer joik og strupesang med tromme og innslag med tradisjonelle instrumenter og naturlyder. Han er av noen kalt for «The Sound Magician». Vassviks albumer Sáivu og Sápmi ble møtt med gode kritikker.

Ståle Stenslie (f. 1965) fra Elverum står for prosjektdesign og utførelse. Ståle Stenslie er norsk kunstner og kurator, med ph.d. fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2010). I hans eget kunstneriske virke har han vært en foregangsfigur på den internasjonale elektroniske kunstscenen. I tillegg har han vært en eksponent for kognisjons- og persepsjonsmanipulerende kunstprosjekter hvor grensesnittsteknologier og nye digitale verktøyer har utgjort rammen for hans arbeid i områdene kunst, medier og nettverksforskning.

Thom Johansen fra Notam er ansvarlig for teknikk og programmering, og Cato Langnes krediteres for opptak.

 

Prosjektet åpner med en live performance lørdag 2. september 2017.Installasjonen står frem til 22.10.2017.