Oddmund Kristiansen 100 år

JUBILEUMSUTSTILLING: vises på RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger i Karasjok.

Visningsperiode: 10/12/2020 – 06/06/2021

I denne utstillingen ønsker Samisk senter for samtidskunst i samarbeid med RDM-Samisk Kunstmagasin og De Samiske Samlinger å markere hundreårsjubileet til Oddmund Kristiansen (født 2. juni 1920, død 28. november 1997). 


KUNSTNEREN & KUNSTEN

Utstillingen viser et mindre utvalg av grafikk fra hans rike produksjon, samt et arbeid med glassmaleri. En mer helhetlig utstilling som viser bredden i hans kunstnerskap hadde vært kjærkomment der maleri, glasskunst, bokkunst og grafikk hadde utfylt hverandre. Dette er en større oppgave som kan være aktuelt for et kunstmuseum i framtiden.

Han var medlem av den samiske kunstnerorganisasjonen SDS, fra 1983 (forbundet ble startet i 1979) og var en høyst respektert kollega av sine samtidige. Han forlot landsdelen tidlig med ønske om muligheten for å skaffe seg en utdannelse og få relevant arbeid, men glemte ikke sin bakgrunn nordpå, et synlig tegn på dette var at han i godt voksen alder meldte seg inn i SDS i en alder av 63 år og deltok i utstillinger som for eksempel Den nordnorske kunstutstilling flere ganger og i utstillinger i regi av SDS og Samisk kunstnersenter. Kristiansen var en av etterkrigstidens kunstnere som arbeidet med mange forskjellige materialer og i modernismens ånd.

I 1997 skulle en utstilling avholdes i Karasjok på daværende Samisk kunstnersenter, men tragisk nok døde Oddmund Kristiansen samme dag som utstilling skulle åpne 28. november. Brått stilnet en kunstnerstemme som hadde vært aktiv til det siste. I sin siste del av livet bodde han på stedet Ommen i Numedal. Han var født i Balsfjord i Troms, med samisk morsslekt.

Til utstillingen følger et teksthefte om kunstneren.
Samisk tekst oversatt av Marit Gunhild Sara.

 

Norsk Kunstnerleksikon: Oddmund Kristiansen
Storfjord kommune: Oddmund Kristiansen

 

Profilbilde: Monotypi 16/16, Oddmund Kristiansen, 1989. Foto: Anita Bjørnback/Sámi Dáiddaguovddáš.

Portrettfoto: Oddmund Kristiansen fotografert i 1993. Foto lånt fra Sámi Dáiddaleksikona/Samisk Kunstnerleksikon / Fotograf: Harry Johansen