Oddmund Kristiansen 100 år

Velkommen til jubileumsutstilling som vises på RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger i Karasjok.


Visningsperiode 10/12/2020 – 06/06/2021


I denne utstillingen ønsker Samisk senter for samtidskunst i samarbeid med RDM-Samisk Kunstmagasin og De Samiske Samlinger å markere hundreårsjubileet til Oddmund Kristiansen (født 2. juni 1920, død 28. november 1997). 

Utstillingen viser et mindre utvalg av grafikk fra hans rike produksjon, samt et arbeid med glassmaleri. En mer helhetlig utstilling som viser bredden i hans kunstnerskap hadde vært kjærkomment der maleri, glasskunst, bokkunst og grafikk hadde utfylt hverandre. Dette er en større oppgave som kan være aktuelt for et kunstmuseum i framtiden.

Han var medlem av den samiske kunstnerorganisasjonen SDS, fra 1983 (forbundet ble startet i 1979) og var en høyst respektert kollega av sine samtidige. Han forlot landsdelen tidlig med ønske om muligheten for å skaffe seg en utdannelse og få relevant arbeid, men glemte ikke sin bakgrunn nordpå, et synlig tegn på dette var at han i godt voksen alder meldte seg inn i SDS i en alder av 63 år og deltok i utstillinger som for eksempel Den nordnorske kunstutstilling flere ganger og i utstillinger i regi av SDS og Samisk kunstnersenter. Kristiansen var en av etterkrigstidens kunstnere som arbeidet med mange forskjellige materialer og i modernismens ånd.

I 1997 skulle en utstilling avholdes i Karasjok på daværende Samisk kunstnersenter, men tragisk nok døde Oddmund Kristiansen samme dag som utstilling skulle åpne 28. november. Brått stilnet en kunstnerstemme som hadde vært aktiv til det siste. I sin siste del av livet bodde han på stedet Ommen i Numedal. Han var født i Balsfjord i Troms, med samisk morsslekt.

Til utstillingen følger et teksthefte om kunstneren.
Samisk tekst oversatt av Marit Gunhild Sara.

Norsk Kunstnerleksikon: Oddmund Kristiansen
Storfjord kommune: Oddmund Kristiansen

 

Profilbilde: Monotypi 16/16, Oddmund Kristiansen, 1989. Foto: Anita Bjørnback/Sámi Dáiddaguovddáš.
Portrettfoto:
Oddmund Kristiansen fotografert i 1993. Foto lånt fra Sámi Dáiddaleksikona/Samisk Kunstnerleksikon / Fotograf: Harry Johansen