Samling i Máze (Masi)

En samling for å gjenåpne de samiske kunstnerverkstedene i Máze (Masi)

     Program

 

   

Artist and Sámi Artists’ Group member Trygve Lund Guttormsen during a meeting in 1979 in Máze between the Sámi Artists’ Group and Hålogaland Teater. Photo: Ola Røe

OCA PRESENTERER

Sametinget (Sámediggi) er vertskap for en tre dagers samling i Máze (Masi) for å gjenåpne de legendariske kunstnerverkstedene og -boligene til Máze joavku (Samisk kunstnergruppe).

24.–26. september 2017

Grendehuset, skolen i Máze, Máze joavku-huset og andre lokaler

Grendehuset, 9525 Máze (Masi)

sametinget.no
oca.no

Sametinget har meddelt at det vil arrangeres en tre dagers samling hvor man arbeider for å etablere et opphold for kunstnere med urfolkelig bakgrunn i de legendariske boligene og verktstedene i Máze joavku: Sámi Dáiddajoavku. OCA har gleden av å støtte samlingen og inviterer samiske og urfolkelige kunstnere til å delta i en rekke workshops og paneldiskusjoner, som vil avholdes i bygda Máze mellom 24. og 26. september.

I et samspill mellom Sametinget og lokale partnere i Sápmi, regionale og internasjonale rådgivere og støttespillere er det blitt vedtatt å etablere en stiftelse i de legendariske boligene og verkstedene i Máze joavku: Sámi Dáiddajoavku. Prosessen med å bringe huset til live igjen vil ledsages av en rekke initiativer, aller først en workshop om urfolksmetodologi rettet mot samiske kunstnere og kuratorer, tilrettelagt av de tre samiske forskerne Harald Gaski, Rauna Kuokkanen og Jelena Porsanger og forfatter og documenta 14-kurator Candice Hopkins. En sonisk workshop nummer to vil utforske opptak i felt og er utviklet av den Máze-baserte ledende musikeren og komponisten Johan Sara jr. og den eksperimentelle komponisten og kunstneren Raven Chacon. En tredje workshop som utforsker urfolkelig estetisk språk innen kunst, håndverk og skapende virksomhet, vil inneholde presentasjoner og interaktive diskusjoner med kunstnerne Gunvor Guttorm, Britta Marakatt-Labba og Julie Edel Hardenberg. I tillegg blir det visning av et intervju i en intervjuserie gjort med kunstneren Trygve Lund Guttormsen i 2008 av Rossella Ragazzi og Terje Brantenberg, førsteamanuenser ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet, Norges arktiske universitet.

En paneldiskusjon til ære for Máze joavku vil ta for seg fortidige, nåtidige og fremtidige aspekter ved gruppens virke. I panelet sitter flere medlemmer av den legendariske Máze joavku: Sámi Dáiddajoavku (Samisk kunstnergruppe), Ánde Somby, medlem av arbeidsgruppen for opprettelsen av den fremtidige Máze joavku-stiftelsen, og Adam Szymczyk, kunstnerisk direktør for documenta 14.

Parallelt med hovedaktivitetene organiserer RiddoDuottarMuseat – samiske museer og samisk kunstsamling i Vest-Finnmark – en utstilling av dokumentasjon og et utvalg kunstverk som illustrerer Mázes rolle under Alta-aksjonen i 1970-årene.

Klikk her for detaljert program.
For mer informasjon, vennligst kontakt Sametingets rådgiver for kultur Silja Somby: silja.somby@samediggi.no / +47 78 48 42.
Organisasjon og finansiering
En særlig takk til Guovdageaidnu (Kautokeino) kommune og innbyggerne i Máze (Masi). De to workshopene i henholdsvis urfolksmetodologi og lydarbeid er finansiert og tilrettelagt av OCA. den utforskende workshopen om urfolkelige estetiske språk er tilrettelagt av Sámi Dáiddaguovddáš (Samisk senter for samtidskunst) og delvis finansiert av Mobilizing Inuit Cultural Heritage (MICH), York University, Canada, og Sametinget. Den øvrige internasjonale deltagelsen i programmet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Om Máze joavku: Sámi Dáidujoavku
Kunstnerhuset ble etablert i 1978, og var tilholdssted for Máze joavku: Sámi Dáidujoavku, som besto av Aage Gaup (f.1943), Synnøve Persen (f.1950), Josef Halse (f.1951), Keviselie/Hans Ragnar Mathisen (f.1945), Trygve Lund Guttormsen (1933–2012), Rannveig Persen (f.1953), Berit Marit Hætta (f.1948) og Britta Marakatt-Labba (f.1951). Trygve Lund Guttormsen (avbildet over) hadde frem til sin død i 2012 en helt spesiell betydning for å holde lokalet i live. Máze joavku: Sámi Dáidujoavku var den første generasjonen unge samiske kunstnere i etterkrigstiden som utviste stolthet over sin samiske arv, ga fritt uttrykk for sin samiske herkomst og krevde et nytt rom innenfor det samiske ved å kjempe for sin samiske tenkning og eksistens gjennom kunsten. Máze joavku: Sámi Dáidujoavkus arbeid markeres som en del av den pågående documenta 14. Tre av gruppens medlemmer deltar på utstillingen.
Om innleggsholderne

Harald Gaski er førsteamanuensis i samisk litteratur ved UiT – Norges arktiske universitet og forfatter og redaktør av flere bøker, tidsskrifter og artikler om samisk litteratur og kultur. Gaski er nordsame, opprinnelig fra Deatnu, Sápmi/Norge.

Candice Hopkins er en internasjonalt anerkjent skribent og forsker, og hun er også kurator for documenta 14. Hopkins er tlingit, opprinnelig fra Whitehorse i Yukon i Canada.

Rauna Kuokkanen er forskningsprofessor i arktisk urbefolkningspolitikk ved universitetet i Lappland i Finland. Hun har også en stilling som førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap og programmet for urbefolkningsstudier ved universitetet i Toronto i Canada. Kuokkanen er nordsame fra Ohcejohka (Utsjoki), Sápmi/Finland.

Jelena Porsanger er en samisk forsker med doktorgrad i religionshistorie og filosofi. Porsanger er Kildin-same, opprinnelig fra Lovozero i Sápmi/Russland.

Johan Sara jr. er komponist, gitarist og joiker født i Guivdageaidnu (Kautokeino) og basert i Máze. Sara jr. er nordsame.

Raven Chacon er komponist, artist og installasjonskunstner basert i Albuquerque i New Mexico. Han er også medlem i urbefolkningskunstkollektivet Postcommodity, og han deltar under documenta 14. Chacon er navajo.

Gunvor Guttorm er forfatter, professor I i duodji (samisk tradisjonell kunst og husflid) og rektor ved Sámi allaskuvla (Samisk høgskole) i Guovdageaidnu (Kautokeino). Guttorm er nordsame, opprinnelig fra Kárášjohka i Sápmi/Norge.

Britta Marakatt-Labba er billedkunstner og tidligere medlem av Samisk kunstnergruppe. Marakatt-Labba er fra Badje Sohppar (Övre Soppero) i Sápmi/Sverige.

Julie Edel Hardenberg er kunstner, scenograf og skribent fra Nuuk i Grønland. Hardenberg er inuitt.

2017: Den urfolkelige kunstens og tenkningens år
OCAs program for 2017 – et år som er viet til urfolkelig kunst og tenkning – markerer en forpliktelse overfor presserende samtidige urfolkelige anliggender av global betydning samtidig som det hedrer hundreårsjubileet for det første samiske landsmøtet i Tråante (Trondheim). Programmet er organisert gjennom en rekke regionale og internasjonale dialoger og partnerskap og utspiller seg i ulike former og på forskjellige steder både rundt i Norge og utenlands. Det omfatter forskning, kunstneropphold, utstillinger, oppdragsskriving og diverse aktiviteter som iverksettes gjennom OCAs pilotkontor i Tromsø og hovedkontoret i Oslo. Dette forskningsbaserte initiativet kulminerer med utstillingen ”Let the River Flow. The Sovereign Will and the Making of a New Wordliness” (”La elva leve. Viljen til suverenitet og fremveksten av en ny verdslighet”) som åpnes i april 2018. Den vil ta for seg nyere samisk kunstnerisk aktivisme i og utenfor Sápmi (i Norge, Sverige, Finland og Russland) og dens gjenklang i dagens internasjonale tenkning.