NASJONENS STEMMER – konferanse om Samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken

Konferansen foregår 19.-20.4.2018 på Sametinget.

 

I jubileumsåret 2017 initierte Kulturtanken et prosjekt for å løfte samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken (DKS). Prosjektet går over tre år, og starter 19.4.2018 med konferansen «Nasjonens stemmer. Samisk kunst og kultur i DKS» på Sametinget i Karasjok. 
Konferansen er et samarbeid mellom kunst- og kulturaktører, fylker, kommuner, Sametinget og Kulturtanken.

Det langsiktige målet med prosjektet er å øke tilfanget av samiske produksjoner og å synliggjøre samisk kunst og kultur i DKS. Noen av spørsmålene vi skal stille oss er hvordan vi kan øke tilfanget av produksjoner som løfter og synliggjør samisk kunst og kultur; hvordan vi kan produsere og formidle samiske kunst- og kulturproduksjoner best mulig til dagens elever; og hvordan vi kan skape et best mulig samspill mellom kunst- og kultursektorene, produksjonsmiljøene og utdanningssiden – i Sápmi, i fylkene, i kommunene og i staten.

Programmet vil omfatte innlegg, delingserfaringer, diskusjoner og visninger av samiske kunstneriske uttrykk med relevans for DKS.

 

Mer om konferansen

Program

Praktisk informasjon

 

Kveldsarrangement ved Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst
– torsdag 19.4. kl. 18.00-22.30.

Kveldsprogrammet er kun for konferansedeltakere.
Arrangører: Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst og Sámi Dáiddárráđđi/Samisk Kunstnerråd.

 

18.00-19.00 Velkommen / Speed Date for kunstnere og forvaltere
19.00-19.15 Snacks og noe å drikke
19.15-19.45 Omvisning i utstillingen Sissel M Bergh: Okside rïhpesieh
mmmmmmmved direktør Jan Erik Lundström
19.45-20.45 Middag
20.45-22.30 Kulturelle innslag:
mmmmmmmKaren Anna Buljo – poesi
mmmmmmmMarja Helena Fjellheim Mortensson og Georg Buljo – musikk
mmmmmmmBiret Ristin Sara – trad. joik
mmmmmmmNiillas Holmberg – musikk