Minneord – Aage Gaup

Samisk senter for samtidskunst mottok meldingen om Aage Gaups bortgang med stor sorg. Det var en av de kunstnere vi jobber med som vi har nærmest forhold til. 
Gjennom et stort antall utstillinger og prosjekter fra senterets oppstart i 1986 til nå helt i det siste med prosjekt i Den kulturelle skolesekken i høst, har han vist sitt høye nivå som kunstner.

I tillegg var han alltid interessert i sine kollegers arbeid og var en hyppig besøker til utstillingene våre. Til sommeren åpner det nye Nasjonalmuseet i Oslo, vi er glade for at det er gjort kjent at Aage Gaup vil være representert i åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst», det vil nå også bidra til å hedre hans minne. Vi minnes Aage Gaup i takknemlighet og dyp respekt. 
 
Styret og ansatte.