Matti Aikio

Utstiller: Matti Aikio.

Matti Aikios videoinstallasjon Building Nomad Refugee Camp er tett, overraskende og opplevelsesrik kunst. Her sammenflettes nærvær og flukt, kunnskap og drømmer.

 

Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst innbyr til en uvanlig kunstopplevelse under en korttidsvisning i våre nåværende lokaler – før innflyttning.

I Building Nomad Refugee Camp møter den besøkende en slags tilfeldig lagerplass, befolket av blant annet reinskinn og TV-apparater. En kvartett av videoer viser historier om samisk nomadekultur. om reinsdyr utsatt for rovdyr, et bedøvende vakkert tablå med en iherdig rykende bastuoppvarmet lavvu og interiør fra en leilighet; urbant liv møter natur, kunstner eller flyktning møter reindriftsutøvere og jegere. Lagerplassen, som kunne både være en flyktningeleir og på samme tid nomadens vanlige men tilfeldige lagerplass, viser seg å være forbundet , via en lang mørklagt tunnel, med et fristed, et tilfluktsrom, som også utgjør en suggestiv og magisk gjenforening med natur i nøkterne omgivelser.