Kunstnergruppen FUFF

Inger Emilie Solheim, Yvonne Normanseth, Marit Anne Sara og Ingerid Jordal

Kunstnergruppen FUFF

Temaet i utstillingen er klima og miljøvern i nordområdene særlig med tilknytning til dagens unge voksne som er fra generasjonen som gjerne kalles glasurgenerasjonen. Disse stiller høye krav til samfunnet, hva slags goder de har rett på, og hvilke jobber de ønsker. De blir karaktiserte som late, selvfokuserte og ansvarsfraskrivende.

«Vi ser at klima og miljøspørmål bare blir mer aktuelle og lurer på om denne generasjonen er mindre egnet til å forvalte slike spørsmål når tiden er inne til at disse innehar styrende roller i samfunnet. En av løsningene til mer engasjement er å gjøre miljøvern og klimadebatt mer attraktivt blant unge voksne med å føre det romantiske og det sensuelle inn til bevegelsen.»

«Vi har mindre til overs for den tørre og usexy auraen som omgir miljø og klimapolitikk. Og vi føler et behov for å tilføre et sensuelt og dampende bidrag til denne debatten.»

Utstillingen består av installasjoner i blandingsteknikker, digitale trykk og utskjæringer, tegning og fotografi.

«Ved å danne en slik kunstnergruppe ønsker vi å kommentere klima og miljøvern i nordområdene, da vi har et sterkt engasjement til saker som berører naturen i Finnmark. Som unge og uetablerte er vi på en måte representanter for dagens unge voksne, fra det som kalles glasurgenerasjonen. Disse karakteriseres med at de stiller høye krav til samfunnet, til komfort og selvrealisering. Men de ønsker også ren natur, ren luft og rent vann i fremtiden. Glasurgenerasjonen eller generasjon Y, blir ofte karakteriserte som late, selvfokuserte og innimellom også ansvarsfraskrivende. Vi ser at klima og miljøspørsmål kommer til å bli mer aktuelle og lurer på om denne generasjonen er egnet til å forvalte slike spørsmål når tiden er inne til at disse innehar styrende roller i samfunnet. Vi ønsker å utforske våre håp og tvil om menneskehetens evner til å forvalte jorden på bærekraftig vis.»

FUFF støttes av Finnmark Fylkeskommune, Kulturnæringsstiftelsen og Norske Kunstforeninger.