Foto: Tor Egil Rasmussen/Rasmussen Media.

Ingunn Utsi — SAMTALEN 

UTSTILLING: SAMTALEN

Sted: Pikene på Broen Terminal B Kirkenes

Visningsperiode: 18.09. – 31.10.2020

I utstillingen vises et utvalg av Ingunn Utsis produksjoner fra ulike perioder. Det er fokus på skulpturer i ulike formater, frittstående, på sokkel og montert på vegg.


 

INSPIRASJON & KUNSTVERK

Et mangeårig fokus har vært å bruke rekved og annen trevirke fra naturen, enten tre som er skylt i land fra havet eller døde trær funnet i skogen som et utgangspunkt for videre bearbeidelset. Et annet fokus er eksperimentering med bruk av pleksiglass som materiale, der hun former rette plater i bølgende bevegelser som gir et særegent resultat i hennes skulpturer. I det skulpturelle arbeidet kombinerer hun gjerne tre med pleksiglass, stein, metaller og andre materialer.

Inspirasjon henter hun ved kysten, der den salte sjøsprøyten med sine voldsomme krefter slår inn mot stranden og transformeres til noe duggende lett.

I Repvåg fjæra finner hun rekved fra Sibir, som i tidligere tider har vært en kjærkommen ressurs og byggemateriale.

 

Utstillinger er kuratert av: Pikene på Broen og Samisk senter for samtidskunst (SDG). Utstillingen er del av et flerårig samarbeid mellom de to institusjonene hvor det har vært et særlig fokus på kunstnere med tilknytning til Barentsregionen.


 

Utstillingen gjennomføres med innlån fra Samisk kunstmagasin/RDM i Karasjok, samt innlån av verk fra kunstneren.

SDG og Samisk kunstmagasin/RDM har i perioden 2019 – 2021 et samarbeid som innbefatter økt bruk av kunstsamlingen som er støttet av Norsk kulturråd. Som et mål her er å formidle samiske kunstnere i fra samlingen, gjerne ved andre visningssteder i landsdelen.

 

Mer om utstillingen…

 

Foto: Tor Egil Rasmussen/Rasmussen Media.