Leif Gabrielsen: I fjæra

Utstillingen I Fjæra møter med tretti øyeblikks fotografier fra hverdag ved kysten i tre Finnmarkskommuner i dag. Tretti fortellinger om livet i tre fjorder med nærvær av sjøsamisk, kvensk og norsk kultur, i inderlige, oppriktige, fengslende og innholdsrike fotografier av Leif Gabrielsen.

UtstillingenI Fjæra skriver et nytt kapittel i Leif Gabrielsens fotografiske skildringer av Finnmarks kystkultur, fortellinger i bilder om mennesker og landskap i disse Skandinavias nordligste fjorder, med en karakteristisk mix av sjøsamisk, kvensk og norsk innslag.

Landskapet, kulturene og menneskene nordpå har hørt til Leif Gabrielsens hovedmotiv siden 1960-tallet. På SDG vistes 2012 utstillingen Småsei og klestørk med fotografier fra 1960 – 80 åra i Vest-Finnmark, samt en del nye bilder fra 2011. Her finnes nå tretti nye fargefotografier av Gabrielsen, fotografert fra tre kystkommuner (Tana, Lebesby, og Porsanger) under årene 2012 – 2014.

I Fjæra tilbyr et fyldig, livlig og tillitsfullt møte med de mennesker og landskap Gabrielsen fotograferer; et møte formidlet av Gabrielsens lavmælte, men innholdsrike og oppriktige, men aldri idylliske fotografier. Gabrielsens bilder følger sine subjekter nær; i hverdag og på fest, på arbeid og i hjemmet. Han fører med sikker hånd og har øye for generasjoner og årstider, møter dem i små og store hendelser, i disse bygder der han spesielt interesserer seg for den kulturelle mangfold han møter. Og selvfølgelig er også landskapet selv en aktør i bildene, et subjekt, som det må være i Finnmark.

 

Leif Gabrielsen er en dreven fotograf som kan formidle en kompleks fortelling med et enkelt bilde. I dette prosjektet er det den klassiske subjektive dokumentarens område der Gabrielsen er en virtuos, med evnen til å respektere sitt motiv, å gi fortellingen prioritet og gi subjektet og motivet luft og rom. I Fjærahar pregnant, uttrykksfulle – uten å være retorisk – fotografier, fordelt på tretti illuminerte scenarios fra Sápmi og Finnmark.

Leif Gabrielsen (født 1942) er oppvokst i Troms og Finnmark, bosatt i Oslo. Han har bakgrunn fra Fotoskolan i Stockholm, og har arbeidet som fotograf i NRK og i Klassekampen. Fra 1985 har han arbeidet som frilanser, og har vært engasjert som teaterfotograf blant annet på Nationaltheatret, på Det norske teatret, Oslo Nye Teater og Den Nationale Scene. Han har gjennomført mange fotoprosjekter og utstillinger. Gabrielsens bilder er blant annet innkjøpt av Norsk kulturråd og Nasjonalmuseet.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Norsk Fotografisk Fond og Bildende Kunstneres Hjelpefond.