I Craft, I Travel Light

Ingrid Becker, Marianne Broch, Cecilie Haaland, Aslaug Juliussen, Fedosya Semenovna Kauts, Gabriel Johan Kvendseth, Inger Anne Nyaas, Aleksei Ogorodnik, Solveig Ovanger, Outi Pieski, Anastasia Aristarhovna Pomyleva, Sergei Schemetov, Philipp Spillmann, Alexander Sverchkov, Martin and Anisia Fedotovich Taibarey, Viktoriya Vilka.

 

I Craft, I Travel Light har inspirasjon fra samisk kultur og andre urfolk i de nordlige områdene, deres rike tradisjoner og kunnskaper, samt deres evne til å bruke lokale ressurser. Kunstverkene er basert på naturlige materialer fra Barentsregionen, slik som never, fiskeskinn, reinhorn eller gjenbruksmaterialer som er funnet.

Tittelen refererer til subjektiv forståelse av håndverk, samt foreningen av de nomadenes levesett og kultur.  I Craft, I Travel Light bærer også verdien av miljøvern, bruk av lokale og bærekraftige ressurser og et nomadisk liv som tilpasser seg med tid og miljø. Håndverk fra nordlige områder viser både til tradisjoner og utvikling, og til fornyelse av teknikker og uttrykk. I denne utstillingen ønsker kuratorene å trekke oppmerksomheten mot en rik estetisk tradisjon, aktualisere og styrke håndverkets identitet og øke dets status i den moderne diskursen. De ønsker å understreke mellommenneskelige møter og bevare kulturarven, håndverket og den tause kunnskapen.

Utstillingen bidrar til økt kunnskap om det nordlige området, hvor den tradisjonelle livsstilen blir truet av moderne påvirkninger. I Craft, I Travel Light utstillingen tar for seg den aktuelle diskursen om eierskap av hav- og landområder og måten nomadiske kulturer relaterer til nasjon og grenser på. De fysiske, politiske og økonomiske forholdene deltar i å definere hva vi tar inn i fremtiden og hvilke kulturer som vil bli videreført.

 

I Craft, I Travel Light er kuratert av Sigrid Høyforsslett Bjørbæk og Charis Gulliksen og produsert av Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge i samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum. Dette er temautstillingen 2017 til foreningen Norske Kunsthåndverkere.

Utstillingen viser kunsthåndverk og kunst av samiske, nenetsiske, russiske og norske kunstnere. Den turnerer mellom kunstmuseer i Arkhangelsk, Murmansk, Tromsø og Karasjok. Nå vises utstillingen på Sámi Dáiddaguovddaš/ Samisk senter for samtidskunst i Karasjok til 18. februar 2018.

Til utstillingen har det også blitt publisert en omfattende bok med mange artikler og bildemateriale fra utstilling, prosjekt workshops og mer.

 

Prosjektet er støttet av Norske Kunsthåndverkere, Norske Kunsthåndverkere Nord- Norge, Nordnorsk Kunstmuseum, BarentsKult, Kulturrådet og Fritt Ord.

 

Les mer:

http://icraftitravellight.com/about

http://www.nnkm.no/nb/exhibitions/i-craft-i-travel-light

http://norskekunsthandverkere.no/aktuelt/i-craft-i-travel-light-til-tromso