Samtale med kuratorene 28/1 kl. 13:00

Finissage I Craft, I Travel Light:

På søndag kl. 13:00 er det en samtale med kuratorene Sigrid Høyforsslett Bjørbæk og Charis Gullickson, ledet av direktøren på Samisk senter for samtidskunst, om utstillingens tema og dagens kunsthåndverk og kunst.

Utstillingen er en vandreutstilling fra Arkhangelsk – Murmansk – Tromsø- og avslutter i Karasjok denne søndagen den 28. januar. Utstillingen er produsert av Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge i samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum. Utstillingen viser kunsthåndverk og kunst av samiske, nenetsiske, russiske og norske kunstnere.

I Craft, I Travel Light handler om å aktualisere og styrke kunsthåndverkets status, og se kunsthåndverket gjennom kunstnerens øyne. Kuratorene ønsker å rette oppmerksomheten mot materialet fra tradisjonell virksomhet, fra samisk og nenetsernes kultur og levemåte. Hvilke materiell bruker man, hvordan man bruker det eller gjenbruker materialet og hvem kunstnerne henter inspirasjon fra? Disse spørsmålene bærer med seg verdier som miljøvern, vern av det nomadiske levesettet og bruk av lokale- og bærekraftige ressurser.

Servering av kaffe og kaffeost.

 

CV- Sigrid Høyfjorsslett Bjørbæk