Espen Sommer Eide: Språkminne

Espen Sommer Eides Språkminne er et immaterielt og interaktivt audiovisuelt arkiv over det skoltesamiske språket. Her blir skoltesamiske ord lest opp, ett og ett, til besøkende og kunstverket inviterer publikum til å ta vare på et ord fra arkivet.

Skoltesamisk er ett av verdens mange truede språk. I dag snakkes språket av mellom tre og fire hundre personer i Finland og Russland. I Norge er ikke språket lenger i aktivt bruk. Espen Sommer Eides Språkminne utfordrer spådommene om at skoltesamisk er et døende språk, når han skaper dette levende arkiv. Samtidig har arkiveringen en dobbelthet ved seg. Når bruddstykker av en kultur innsamles for bevaring, bygger en også opp under ideen om en fremtid hvor kulturen eller språket er borte. I dette audiovisuelle arkiv blir de skoltesamiske ordene «gitt» til tilskueren som slik får i oppgave å bevare dem for fremtiden. I møtet med Språkminne blir tilskueren selv en arkivar for skoltesamiske ord.

Språkminne er opprinnelig produsert for Østsamisk museum i Neiden der den kan oppleves i en permanent installasjon.

Espen Sommer Eide (født 1972) – er en musiker, komponist og kunstner, med base i Bergen. Hans musikalske prosjekt Alog (sammen med Dag-Are Haugan) og Phonophani har vært blant de mest fremgangsrike innen eksperimentell elektronisk musikk i Norge. På konserter benytter Espen sofistikerte kombinasjoner av håndlagede instrumenter, ofte elektroniske og akustiske hybrider. Som kunstner arbeider Eide ofte med teman som språk, historie, vitenskap og filosofi, gjerne med lyd og musikk som elementer. Eide er også medlem av teater- og kunstkollektivet Verdensteatret.

Installasjonen presenteres parallelt med Sissel M Berghs separatutstilling Okside rïhpesieh.