Er vi her ennå?

Utstillere: Helle Storvik, Rune Johansen, Mari Boine, Åslaug Krokann Berg.

Foredrag av Johan Borgos og konsert med Mari Boine, Irene Persen, Per Erland Persen.

Prosjektet er en hybrid mellom kunst og forskning som formidler en viktig del av samisk/norsk historie som for mange har vært skjult.

 

I voksen alder oppdaget Helle Storvik at hun hadde samiske røtter, og derfra kom ønsket om å lage et prosjekt for å synliggjøre denne nesten bortglemte, men desto viktigere delen av vår felles historiske og kulturelle arv. Personlige beretninger om identitet, etnisitet og kultur gir en flerstemt stemme om en felles historie.

Utgangspunktet er lokalt og konkret forankret, men gjennom arbeidet viser prosjektet at det i aller høysete grad også omhandler universielle og allmenngyldige problemstillinger; identitet, tilhørighet, og ønsket eller det å få aksept for å være den man er, som individ og i et fellesskap. Det handler også om maktbalanse og definisjonsmakt, hvor de som er undertrykt selv er med på å skape hierarki. Konflikter vi gjenkjenner i alle samfunnstrukturer, og høyst aktuelle i dagens samsfunnsdebatt.

Gjennom videodokumentasjon av intimkonserter av Marie Boine i 2010, hvor tilskuere ble invitert til samtaler om historier og erfaringer om sin samiske bakgrunn, intervjuer hjemme hos folk, og reiser til steder hvor man finner tufter og spor etter samisk kultur, dokumenteres og bevarer utstillingen fortellinger og tanker om det å leve i en kultur som var så forbundet med skam og fortielse at den nesten forsvant, og på denne måten kan den samiske arven videreføres til nye generasjoner.