CORONASTOPPET!

DKS-produksjonen TID FOR SKULPTUR – en introduksjon til den samiske kunstneren Aage Gaup, skulle etter planen denne våren innom skoler i Troms og Finnmark fylke. P.g.a. corona-epidemien er det midlertidig stans i turnévirksomheten. Vi følger myndighetenes anbefalinger og avventer situasjonen videre. Mer informasjon om produksjonen finner du her