DKS – Den kulturelle skolesekken

Foto: Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst / fotograf Tor Egil Rasmussen. Grafisk utforming: Anita Bjørnback, Sámi Dáiddaguovddáš.
.

TID FOR SKULPTUR – en introduksjon til den samiske kunstneren Aage Gaup, som hadde en stor utstilling ved Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst i november/desember 2018. Produksjonen turnerer våren 2020 i Troms og Finnmark fylke.
.
Aage Gaup er en av Norges viktigste samtidskunstnere. Mange har sikkert sett noen av de store skulpturene hans som utsmykkinger på flyplasser, skoler og i og ved andre offentlige bygninger, eller som scenografi på teater.

I Tid for skulptur gjør elevene interessante oppdagelser om samtidskunst! Skulpturene til Aage Gaup er langt mer enn dekorasjon og pynt i en skolegård. Det er dette elevene skal gjøre oppdagelser av, i møte med kunsten og formidleren som besøker skolen.

Skulpturene er også en fortelling om identitet, kulturforståelse, symbolikk, bærekraft, rettferdighet og deg selv! Med klasserommet som arena får elevene både se, høre og jobbe selv når de inviteres til utstilling, samtale og egenaktivitet i klasserommet med skulptur, foto, film, fortelling og et lite kunstverksted.

DKS-tilbudet er utviklet av Saviomuseet, Nordnorsk kunstnersenter og Samisk senter for samtidskunst i samarbeid med kunstner Aage Gaup, musiker Halvdan Nedrejord og fotograf Tor Egil Rasmussen.

Originale verk er lånt fra kunstner Aage Gaup og RiddoDuottarMuseat-Samisk Kunstmagasin i Karasjok.

.
DKS-turnéen var kommet godt i gang, da coronapandemien satt en stopper for skoleturnéen. Nedenfor vises et utvalg bilder fra den delen av turnéen som allerede er unnagjort.

.

TID FOR SKULPTUR turnérute til skoler i Finnmark og Nord-Troms våren 2020 / februar – mai

24.02. Lakselv barneskole
25.02. Billefjord oppvekstsenter
26.02. Børselv oppvekstsenter
27.02. Masi skole
02.03. Kautokeino barneskole
05.03. Karasjok skole

20.04. Reisa Montesorriskole, Nordreisa – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
20.04. Straumfjordnes skole, Nordreisa – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
21.04. Storslett skole, Nordreisa – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
22.04. Kvænangen barne- og ungdomsskole – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
23.04. Årviksand Montesorriskole, Skjervøy – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
24.04. Skjervøy ungdomsskole – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
27.04. Hatteng skole, Storfjord – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
27.04. Skibotn skole, Storfjord – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
28.04. Olderdalen skole, Kåfjord – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
28.04. Manndalen skole, Kåfjord – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
29.04. Indre-Kåfjord barne- og ungdomsskole – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
30.04. Eidebakken skole, Lyngen – UTGÅR p.g.a. coronapandemi
30.04. Lenangen skole, Lyngen – UTGÅR p.g.a. coronapandemi

 

Den forestående turnéen/skolebesøk i Hammerfest kommune i mai måned, er per 14.04.2020 uavklart – vi venter nærmere informasjon/avklaring.

11.05. Fjordtun skole, Hammerfest
12.05. Baksalen skole, Hammerfest
13.05. Forsøl skole, Hammerfest
14.05. Fuglenes skole, Hammerfest
15.05. Reindalen skole, Hammerfest

 

Formidlere
Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Masi:  Anita Bjørnback. E-post anita@samidaiddaguovddas.no Tlf. +47 902 97 890
Nord-Troms:  Kristin Risan. E-post kristin.risan@nnks.no Tel. +47 908 98 479
Hammerfest:  Marte Lill Somby. E-post marte.somby@gmail.com Tel. +47 906 76 971

.
Et utvalg skaperglede, engasjement og utforsking
Bildene er fra turné delen som allerede er unnagjort. Første stopp var Lakselv skole. Elever i to 6.klasser utfolde seg kreativt og nedenfor vises smakebit av hva som ble laget med kun treklosser/biter i ulike former og fasonger. Det var ikke tillatt med hverken lim, stifter eller spiker. Her gjaldt det også å ta fysikkens lover i bruk og en god slump balansekunst.

Flere bilder av elevarbeidene finnes på Instagram #tidforskulptur