Covid-19

Alle våre formidlingsaktiviteter er innstilte p.g.a. smitteverntiltak mot spredning av covid-19!

Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst tilbyr ingen gruppeomvisninger i utstillingene, arrangementer i forbindelse nye utstillinger og andre tilstelninger er utsatt inntil videre.


 

Gjeldende smitteverntiltak innebærer at publikum holder minst én meters avstand, bruker håndsprit ved inngangen før notering av navn,  telefonnummer og dato for besøket. Kontaktopplysningene benyttes ved en eventuell smittesporing.

 

Vi følger til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale regler og anbefalinger om covid-19 smitteverntiltak.

https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler
https://www.karasjok.kommune.no/corona-informasjon/