Clemens Wilhelm: A Horse with Wheels

Clemens Wilhelm
A HORSE WITH WHEELS

Filmet i huler fra istiden i Frankrike, i en flokk på 1000 reinsdyr i Finnmark, fra isbreer på Island, fra de store landskapene i Skottland og på et museum i Tyskland, forteller A HORSE WITH WHEELS historien om en reise og en tilsynelatende umulig tilnærming: hvordan kan vi komme nærmere vår forfedre som gjorde det første kunstobjektet? Hjelper det å se de samme bildene? Har vi forandret oss siden istiden, eller er utvikling et bedrag? Hva vet vi om vår fortid og hvorfor ønsker vi å tro at våre forfedre var primitive? Er et kamera så annerledes enn en kniv for å skjære ut med? «Det svømmende reinsdyret» (navn på arkeologisk funn) er en påminnelse om den siste globale oppvarmingen som menneskeheten måtte overleve. Utløste denne krisen den som utløste oppfinnelsen av kunst?

Filmen er laget av Clemens Wilhelms (f. 1980, Berlin), en kunstner og filmskaper bosatt i Berlin.

Fortellerstemmen i filmen er engelsk, utekstet.
Medium HD Video
Lengde 29 min
Innspilt i Frankrike, Tyskland, Island, Norge, Skottland
År 2017

Les mer om kunstneren:
http://clemenswilhelm.com/