AIDA — Kommunikasjon og livsgrunnlag

Utstillingen er et resultat av prosjektet AIDA II som Samisk høgskole har gjennomført. Utstillingen er grunnlagt på våre erfaringer i prosjektet. AIDA, Arctic Indigenous Arts and Design Archives prosjektet, som ledes av Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk, Samisk arkiv i Enare og Samisk høgskole (SA), og har som formål å samifisere duodjiutøveres og samiske kunstneres personlige arkiver. Det er Ájtte og Samisk arkiv som vil ha disse innsamlede arkivene i sin besittelse, og arbeidet til Samisk høgskole har vært å se hvordan arkivene kan brukes som grunnlag for utforming av nye verk.

Utstillingen har tre deltakere: Berit Kristine Andersen Guvsám, Laila Susanna Kuhmunen og Gunvor Guttorm. Berit og Laila viser hvordan de har tolket innsamlede arkiver som har forskjellig tolkingsmulighet.

Likevel vektlegges det i utstillingen hvordan man kan se på kommunikasjonen og livsgrunnlaget. Det er viktig for et menneske å klare seg, og en viktig del av bærekraften. Man kan kommunisere på flere måter; med folk, med miljøet, med materialer, med jorda og som er et viktig begrep for bærekraft.

Kommunikasjon tenker via at vi med våre sanser og viten må kommunisere både sosialt, og kommunisere med jorda og det vi bruker vår tid til. Det skjer når man tar seg tid til det, minker observasjonen for å oppleve.

Pressekonferanse 22.09.2022 kl. 12.00
Åpningsutstilling 22.09.2022 kl. 19:00