Du som jeg

Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi? Utstillingen du som jeg har blitt inspirert av disse problemstillingene, og for å svare på eller undre over disse spørsmålene, er vi avhengige av hverandre. Utstillingen er spesielt interessert i de menneskelige møtene. «Jeg har valgt å fokusere på våre likheter mer enn våre forskjeller», sier kurator Mariangela Mendez. Du som jeg presenterer tretten kunstnere fra Canada, Colombia, Guatemala, Mexico, Norge, Sverige og USA. Det er den første store utstilling av Sámi Dáiddaguovddáš/ samisk senter for samtidskunst med et globalt urfolksperspektiv.

Hva er det som avgjør vår identitet som individer og som et kollektiv? Hvordan skaper vi det? Hva er en fremmed, hvem er den andre? Hvordan møter vi hverandre, du og jeg, vi og de? Møtene er motivert av nysgjerrighet. Noen ganger er vi styrt av frykten for det ukjente, og vi bygger murer for å beskytte oss. Vi kan la oss lede av forventning og nysgjerrighet, og vite at hvert møte kan endre oss, at hvert møte gir oss noe og at «vi» er «de».
Inspirert av slike spørsmål har kurator Mariangela Mendez satt sammen utstillingen Du som jeg. Kunstnere som er fra urbefolkninger i sine land, tretten kunstnerne fra Canada, Colombia, Guatemala, Mexico, Norge, Sverige og USA. De bidrar med kunstverk som skildrer temaer hvor menneskelige- og tverrkulturelle møter speiler hverandre, der identiteter og språk, rettigheter til sin opprinnelse og til en fremtid er i stadig endring. En rik og engasjerende samtids utstilling med kunstverk, installasjoner, video, kunsthåndtverk og mer.

Deltakende kunstnere er Benvenuto Chavajay, Nicolás Consuegra, Carola Grahn, Ana González, Dylan Miner, Sandra Monterroso, Delcy Morelos, Joar Nango, Mattias Olofsson, Edinson Quiñones, Liliana Sánchez, Pablo Sigg og Eduardo Soriano.

Utstillingen åpner 3. juni kl. 18.00. Kurator og flere av kunstnerne til stede. Vi inviterer til foredrag, musikk og forfriskninger.

Utstillingen er et samarbeid med Havremagasinet (Boden/ Sverige), hvor den ble vist tidligere.

For mer informasjon og pressemateriale, vennligst kontakt: Jan-Erik Lundström, Sami Dáiddaguovddáš, +47 94138797, post@samidaiddaguovddas.no