Dáiddadállu 10 år

Dáiddadállu har jobbet målrettet innenfor kunst- og kulturbransjen, og feirer 10 år i 2024. Vi
vil benytte anledningen til å feire og vise frem samisk samtidskunst.

Dáiddadállu inviterte sin mangfoldige gruppe kunstnere til å lage nye kunstverk spesielt for
10 års feiringen. Det dukker opp flere spennende kunstverk som gjenspeiler kunstnernes
vilje til å eksperimentere og flytte kreative grenser.

Som en del av Dáiddadállu 10 år har kunstnerene vår skapt etterlengtet kunst for det
offentlige rom i Kautokeino kommune. Disse permanente kunstverkene representerer
Kautokeino, dets folk og dets historie.

Dáiddadállu 10 års gruppeutstilling vil vise flere nye kunstverk av ulik karakter og materiale.
En eksperimentell tverrfaglig prosess har ført til kunstverk som lever mellom
teater/dans/musikk og billedkunst/duodji. Det vil si at ved flere anledninger i
utstillingsperioden vil gruppeutstillingens visuelle kunstverk bringes til live gjennom performance.

 

Støttet av, Kulturdiktoratet, KORO