Porteføljevisning og diskusjon

Velkommen til porteføljevisning og diskusjon med Ron Te Kawa, Marte Lill Somby og Laila Labba hos SDG den 21. oktober kl. 14:00. Arrangementet vil knytte sammen kunstneriske uttrykk og praksiser fra urfolkskunstnere fra Sapmi og New Zealand!
Det er mulig å følge arrangementet online.
https://teams.live.com/meet/9452297114395?p=asET2TOtUX2rxGzr