I Craft, I Travel Light

Temautstillingen 2016/ 2017 er en kurator utstilling organisert av NK Nord-Norge i samarbeid med Nord-norsk Kunstmuseum. Utstillingen viser norske og russiske håndverk, så vel som urfolksarbeid i nordområdene. Den turnerer mellom kunstmuseer i Arkhangelsk, Murmansk, Tromsø og Karasjok.

 

I Craft, I Travel Light har inspirasjon fra urfolk i de nordlige områdene, deres rike tradisjon, deres kunnskaper og evne til å bruke lokale ressurser. Kunstverkene er basert på naturlige materialer fra Barentsregionen og verk fra de ulike museets samlinger brukes i ulike former og implementeres som stedsspesifikke gjenstander.

 

Som en del av prosjektet organiserer NKNN to workshop for profesjonelle kunstnere, henholdsvis Arkhangelsk og Tromsø. Vår hensikt er å skape grunnlag for videre kunnskapsutveksling, nettverk og transkulturell kommunikasjon.

 

Håndverk fra nordlige områder refererer både til tradisjoner og utvikling og fornyelse av teknikker og uttrykk. I dette prosjektet ønsker vi å trekke oppmerksomheten mot en rik estetisk tradisjon, aktualisere og styrke håndverkets identitet og øke sin status i den moderne diskursen. Vi ønsker å understreke mellommenneskelige møter og bevare kulturarven; det såkalte primitive håndverket og den tause kunnskapen.

 

I Craft, I Travel Light refererer til en subjektiv forståelse av håndverk, så vel som foreningen av den nomadiske. Tittelen øker verdien av lokale og bærekraftige ressurser, men også av et liv i konstant bevegelse. Hva tar vi med oss ​​når vi reiser, hvilke verdier og uttrykk opprettholdes, overleveres og videreutvikles? Er det rom for tradisjon i vår tids ”fast-lane” verden, preget av globalisering, raske endringer og en kontinuerlig informasjonsstrøm?

 

Utstillingen vil bidra til diskursen om kunnskap i nordlige områder, hvor den tradisjonelle livsstilen blir truet av moderne påvirkninger. Spørsmål om eierskap av områder og måten nomadiske kulturer relaterer til nasjon og grenser er også en del av dette bildet, hvor de fysiske, politiske og økonomiske forholdene deltar i å definere hva vi tar inn i fremtiden, hvilke kulturer vil bli videreført. Prosjektet blir dermed en plattform for refleksjon for allmennheten, samt deltagende aktører, en arena for talefrihet knyttet til spørsmålet om livsstil og bærekraft i nordområdene.

 

Prosjektet er støttet av BarentsKult, Arts Council Norway, Fritt Ord, Norsk forening for kunst og håndverk, Nord- norsk forening for kunst og håndtverk og Nord- norsk Kunstmuseum.

Les mer:

 

http://icraftitravellight.com/about

http://www.nnkm.no/nb/exhibitions/i-craft-i-travel-light

http://norskekunsthandverkere.no/aktuelt/i-craft-i-travel-light-til-tromso