Samisk senter for samtidskunst (SDG) har egenproduserte utstillinger på turné. Samtlige utstillinger består av samisk samtidskunst og kunstduodji (dáiddaduodji) (kunsthåndverk) fra verdens største samling av samisk samtidskunst og kunstduodji på RiddoDuottarMuseat-Samisk Kunstmagasin (RDM-SDM) i Karasjok. Utstillingene er del i et 3-årig prosjektsamarbeid mellom RiddoDuottarMuseat (RDM) og SDG. Utstillingskurator er Kristoffer Dolmen, direktør for SDG.

HÁBMET HÁMI / MAKING FORM

2019 – 2020

11.10. – 8.12. Tromsø Kunstforening

9.3. – 17.4. Terminal B – Pikene på Broen, Kirkenes

.
I utstillingen Making Form møtes kunstnere med et sterkt forhold til form og materiale, og til åndelig og sanselig kunnskap. Utstillingen kombinerer nyere arbeid fra inviterte kunstnere med et utvalg viktige og toneangivende arbeid fra Sámi Dáiddamagasiidna/Samisk Kunstmagasin (RiddoDuottarMuseat). Samlet gir denne utstillingen et nytt perspektiv på den samiske kunstens uttrykk, tradisjoner og utvikling. Utstillingen ble første gang vist på Samisk senter for samtidskunst i 2018.

Kunstnere
Silje Figenschou Thoresen, Geir Tore Holm, Rose-Marie Huuva, Randi Marainen, Elly Mathilde Novvale Johnsen, Ann-Elise Pettersen Hyndøy, Raisa Porsanger, Alf Salo, Morten Torgersrud og Kristin Tårnesvik.
Les mer…

CONVENTUS

2019 – 2020
12.12. – 19.1. Galleri Norske Grafikere, Oslo

Utstillingen danner et møte mellom kunstnere fra ulike perioder og ulike generasjoner av samiske kunstnere fra John Savio (f. 1902) til Ragna Misvær Grønstad (f. 1984) som har det til felles at de arbeider med ulike grafiske teknikker. Utstillingens tittel Conventus er hentet fra et tresnitt av Geir Tore Holm; ordet kan ha ulike betydninger, hvorav to er møte og samling.
.
Kunstnere
Thomas Colbengtson, Eva Eira, Aage Gaup, Ragna Misvær Grønstad, Trygve Lund Guttormsen, Geir Tore Holm, Arnold Johansen, Iver Jåks, Oddmund Kristiansen, Hans Ragnar Mathisen, Inga Nordsletta Pedersen, John Savio, Katarina Pirak Sikku, Lena Stenberg og Kristin Tårnesvik.

Mer om utstillingen

TIME FOR SCULPTURE #1 MUORAS ÁRDNAN

2019 – 2020
9.1. – 1.3. Gjenreisningsmuseet, Hammerfest. Åpning kl. 19:00.

15.6. – 1.9. Várjjat Sámi Musea /Varanger Samiske Museum, Varangerbotn

Utstillingen fokuserer på bruk av tre som hovedmateriale i skulpturer og objekter. Denne tradisjonelle materialbruken har en særlig betydning i Sápmi både i skulptur og duodji. Utstillingen ble første gang vist på Samisk senter for samtidskunst i januar 2019.
.
Kunstnere
Iver Jåks, Jon Ole Andersen, Aage Gaup, Ingunn Utsi, Annelise Josefsen, Randi Marainen, Håvard Larsen, Per Isak Juuso, Margrethe Pettersen, Folke Fjŋallstrŋom, Maj-Lis Skaltje og Max Lundström.
Les mer…

ILLUMINATION

2019 – 2020

26.9 – 3.11. Stormen Bibliotek, Bodø

24.8. – 22.9. Kulturbadet Galleri, Sandnessjøen

28.6. – 11.8. Vefsn Museum, Mosjøen

25.4. – 11. 6. Hamsunsenteret, Hamarøy

Illumination er et utvalg av ni samiske kunstnere som alle er opptatt av å utforske maleriet som medie og det visuelle språkets muligheter. Dette er ikke en utstilling som fokuserer på politiske spørsmål og identitetsproblematikk som flere større utstillinger med samisk kunst har gjort de siste årene, utstillingen fokuserer mer på form og åndelighet. Problemstillingen kan vi enkelt si er maleriet selv! Utstillingen viser tendenser fra slik maleriet har utviklet seg fra 1970-tallet til i dag med å inkludere kunstnere av ulike generasjoner og tradisjoner. Utstillingen inneholder malerier i variert størrelser og motivene er i stor grad abstrakte og mer antydende.
.
Kunstnere
Per Enokssen, Asbjørn Forsøget, Josef Halse, May-Liss Nilsen, Elly Mathilde Novvale, Synnøve Persen, Outi Pieski, Lena Stenberg og Stein Erik Wouhti.