Midlertidig stengt!

Samisk senter for samtidskunst (SDG) holder stengt t.o.m. 30. juni, som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset. Forefallende arbeid og vedlikehold prioriteres i denne perioden. Ny sommerutstilling åpner lørdag 4. juli.

Alle planlagte arrangementer frem til 4. juli blir dessverre avlyst. SDG jobber sammen med kunstnere fra hele Sápmi, og mange er forhindret i å reise hit p.g.a. stengte landegrenser som gir store utforinger i gjennomføring av prosjektene. Vi jobber derfor med et alternativt program for sommeren, og håper Samisk senter for samtidskunst vil være åpent for fullt f.o.m. september med utstillinger og annen programaktivitet.

SDG ansatte nås på telefon og e-post.
 

Kontakt: Kristoffer Dolmen, direktør. Tlf. 910 09 705

Varelevering: Monika Anti, administrativ leder. Tlf.: 913 70 503