Sámi Dáiddaguovddáš

Sámi dáiddaguovddáš ásahuvvui 1986s ja ásaheaddji lei Sámi dáiddačehpiid Searvi. 2013s SDG šattai vuođđudussan, ja vuođđudeaddjit leat Sámediggi ja Sámi dáiddačehpiid Searvi. SDG fárrii 2014s ođđa lanjaide deike.

SDG gaskkusta ja ovddida sámi dáidaga, dáiddaduoji ja duoji main lea alla dássi.

SDGa ulbmil lea leahkit dehálaš čájáhusarenan mas internášunála fuomášupmi sámi dálááiggedáidagii, ja seammás leahkit maiddái deaivvadanbáikin dáiddáriidda ja dáiddaberošteaddjiide.

SDGs visjon er å være en viktig, aktuell møteplass midt i Sápmi, samtidig som å være en viktig kulturbærer og kulturformidler både innenfor og utenfor de samiske samfunn.

SDG er en institusjon med formål om å støtte, formidle og synliggjøre samisk samtidskunst i Europa, til urfolksområder og til de største kunstarenaer i verden. Et viktig formål SDG har er å formidle og skape interesse og forståelse for samtidskunstens uttrykk samtidig som å gi rom for nye og eksperimentelle kunstneriske praksiser og virke for kunstnerisk ytringsfrihet.

Sámi Dáiddaguovddáš arbeider for å utvikle og utvide den samiske samtidskunstens møte
med publikum.


SDG Shop

SDGs formål er å støtte og formidle samiske samtidskunstnere, kunsthåndverk og dáiddaduodji av høyeste kvalitet.

Et bredt utvalg av ulike arbeid av kunstnere og duodjiutøvere finnes i SDGs butikk. Varesortimentet består av bøker, kunst og dáiddaduodji, smykker og gaveartikler mm.

Bargit

Kristoffer Dolmen

Direktevra+47 910 09 705Send Email

Monika Anti

Hálddahusjođiheaddji+47 902 33 765Send Email

Anita Bjørnback

Prošeaktakoordináhtor +47 902 97 890Send Email

SDG Stivra

Viggo Pedersen

Stivrajođiheaddji+47 918 20 011Send Email

Ada Einmo Jürgensen

Stivralahttu

Alf Isaksen

Stivralahttu

Torgrim Halvari

Stivralahttu

Annelise Josefsen

Stivralahttu

Andreas Holtung

Várrelahttu

Anders Sunna

Várrelahttu

Petteri Laiti

Várrelahttu

Eva Aira

Várrelahttu

Svein Atle Somby

Várrelahttu

SDG Dáiddalašráđđi

Annelise Josefsen

Dáiddalašráđi jođiheaddji+47 48 12 64 14Send Email

Ulrika Tapio Blind

Dáiddalašráđilahttu

Gerd Lorås

Dáiddalašráđilahttu

Ingunn J. Moen Reisnes

Dáiddalašráđilahttu

Odd Marakatt Sivertsen

Várrelahttu

Jørn M. Langseth

Várrelahttu

SDGa ruhtadeaddjit