Produksjonsstipend for billedkunstnere i Sápmi for 2023

Utlysning: Produksjonsstipend for billedkunstnere i Sápmi for 2023

Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) / Samisk senter for samtidskunst, utlyser 3 produksjonsstipend til billedkunstnere som ønsker å jobbe med produksjon til utstillinger eller prosjekter i løpet av 2023.

Stipendene er muliggjort gjennom delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) til SDG.

Det deles ut 3 stipender, hver på 50 000 NOK 

Krav til søknad:

– Kortfattet beskrivelse av hvordan stipendet ønskes å benyttes (max. 1 side), med evt. skisser/bilder (max. 3 bilder) og budsjett

Angivelse av prosjektets geografiske plassering

 Avtale med utstillingsstedet i den geografiske regionen Sapmi (unntatt Russland)

– CV

Øvrige søknadskriterier:

– Utstillingen eller prosjektet må presenteres offentlig og informeres om til publikum

– Samarbeidspartnere er tillatt

– Annen prosjektfinansiering er tillatt

– Prosjekt må gjennomføres innen utgangen av 2023

 

Søknad med vedlegg senest pr. mail til post@samidaiddaguovddas.no

Søknadsfrist 30.12.2022.

Prosjektrapporten må innleveres senest 3 måneder etter avsluttet prosjekt til post@samidaiddaguovddas.no

Søknader vurderes av Samisk senter for samtidskunst kunstfaglig råd, styret gjør endelig vedtak. Tildelingen bekjentgjøres gjennom SDGs hjemmeside og en egen pressemelding.

Stipendmottakere inviteres til et arrangement i Karasjok 24.02.23.