Ny direktør på SDG

Kristoffer Dolmen er i sommer ansatt som SDGs nye direktør, i en åremålsstilling på 4 år.
«Jeg ser frem til å bidra til senterets videre utvikling.» hilser han.

Kristoffer Dolmen er ny direktør ved Sámi Dáiddaguovddáš / Samisk senter for samtidskunst (SDG), og er på plass i Karasjok fra juni av. Kristoffer Dolmen har lang fartstid fra kunst- og kulturfeltet i Nord-Norge og kommer fra en stilling i Nordland fylkeskommune, der han har jobbet med visuell kunst.

«Mitt ønske for Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) er at vi skal fortsette å vise gode utstillinger og skape aktiviteter som publikum finner interessante, samt jobbe for samarbeid med andre institusjoner i og utenfor Norge. SDG har et viktig oppdrag i å få samisk kunst ut i verden. Jeg ser frem til å bidra til senterets videre utvikling sammen med de øvrige ansatte», hilser den nye direktøren.

Kristoffer Dolmen har jobbet med utstillingsproduksjon og formidling i Bodø kunstforening (2001 – 05), vært prosjektleder for Den Nordnorske Kunstutstilling (2001 – 05), jobbet med utstillings-turnéer, programarbeid og i kunsttidsskriftet Se Kunst i Nord-Norge (2005-08). Siden 2008 har han jobbet med kunst som fagområde i Nordland fylkeskommune og har hatt ansvar for en rekke større prosjekter og satsinger som omfatter bl.a. kunst i offentlig rom, Skulpturlandskap Nordland, AiR Nordland (kunstneropphold), nettverk av Artist in Residence steder i Nordland, samt en rekke utstillinger, konferanser og eventer. Han har i tillegg hatt styreverv og jobbet med prosjekter innen kulturfeltet.

Hans utdannelse omfatter Mastergrad i skapende kuratorpraksis og Cand. Mag. grad fra Universitetet i Bergen med bl.a. fagene kunsthistorie, kulturvern og kulturformidling, videre studier i Museumsvitenskap og Cultural Management fra Stockholms Universitet.

«Jeg har jobbet aktivt med nettverk i Barentsregionen og vært opptatt av å se østover i en tenkning at Nordkalotten og Nordvest-Russland er en relevant og interessant geografi for samarbeid. Sápmi og samiske kunstnere inngår sentralt i dette, samtidig er kunstnere med tilknytning til det samiske kunstmiljøet bosatt i andre deler av Norden også. SDGs gode visningssted i Karasjok gir en god ramme for utstillinger og programvirksomhet. Samtidig ønsker jeg å se på mulighetene for å rette blikket utover og samarbeide bredt og formidle utstillinger til andre steder, slik det ble gjort bl.a. under Tråante 2017», uttaler han i forbindelse med tiltredelsen.

Kontakt Sámi Dáiddaguovddáš for mer informasjon eller for intervju med Kristoffer Dolmen,
e-post: kristoffer@samidaiddaguovddas.no