Produksjonsstipend

Søk om produksjonsstipend
Utlysning: Produksjonsstipend for billedkunstnere i Sápmi for 2019

Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) / Samisk senter for samtidskunst, utlyser 2 produksjonsstipend til billedkunstnere som ønsker å jobbe med stedsspesifikke prosjekter (utendørs eller innendørs). Stipendene er muliggjort gjennom delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) til SDG.

 1. Stipend på 50 000,-
 2. Stipend på 50 000,-

Produksjonsstipend kan søkes av kunstnere med medlemskap i SDS eller med samisk tilknytning. Det er ikke krav om medlemskap i SDS, men krav om at utdannelse/praksis kvalifiserer til medlemskap i nordiske kunstnerorganisasjoner.

Øvrige søknadskriterier:

 • Prosjektet initieres av kunstner og finner sted utenfor ordinære gallerirom
 • Prosjektet må presenteres offentlig og informeres om til publikum
 • Samarbeidspartnere er tillatt
 • Annen prosjektfinansiering tillatt
 • Gjennomføres i de områder som tradisjonelt inngår i Sápmi (unntatt Russland)
 • Prosjekt må gjennomføres før 1. okt. 2019

Krav til søknad:

 • Kunstner må vise til tilknytning til Sápmi (f eks medlemskap i SDS eller annet)
 • Kortfattet prosjektbeskrivelse (max. 1 side), med evt. skisser/bilder (max. 3 bilder) ogbudsjett
 • Geografisk hvor prosjektet skal gjennomføres må oppgis
 • CV
 • Søknad med vedlegg sendes pr. mail til post@samidaiddaguovddas.no
 • Søknadsfrist: 20. desember 2018.

Søknader vurderes av Samisk senter for samtidskunst kunstfaglig råd, styret gjør endelig vedtak.

Tildelingen bekjentgjøres gjennom SDGs hjemmeside og en egen pressemelding.

Beløpet betales ut i sin helhet i forkant av oppstart av prosjekter.
Det er krav om rapportering for bruk av midlene innen 1. desember 2019.

For spørsmål angående utlysningen kontakt Kristoffer Dolmen, direktør SDG.

kristoffer@samidaiddaguovddas.no