Du som jeg

Vilka är vi? Var kommer vi ifrån? Vart är vi på väg? Utställningen Du som jag har inspirerats av dessa frågor och undersöker hur vi för att besvara eller begrunda dem är beroende av varandra. Framförallt intresserar sig utställningen Du som jag för mänskliga möten. «Jag har valt att fokusera våra likheter mer än våra skillnader» säger curator Mariangela Mendez. Du som jag involverar tretton konstnärer från Canada, Colombia, Guatemala, Mexico, Norge, Sverige, och USA, den första stora utställningen på Sámi Dáiddaguovddáš med ett globalt urfolksperspektiv.

Vad konstituerar vår identitet som individer, som kollektiv? Hur skapas den? Vad är det främmande, vem är den andre? Hur möts du och jag, vi och dom? Möten motiveras av nyfikenhet. Ibland vägleds vi av rädsla för det okända och vi bygger murar för att skydda oss. Men vi kan också låta oss vägledas av förväntan och undran, med vetskap om att varje möte kan vara förändrande, att varje möte kan resultera att vi emottar något från den andre, att «vi» blir som «dom».

Inspirerad av dylika frågeställningar har curator Mariangela Mendez satt samman denna utställningen Du som jag. Tretton konstnärer deltar och de flesta tillhörande urfolk i sina respektive länder. Konstnärerna kommer från Canada, Colombia, Guatemala, Mexico, Norge, Sverige och USA och bidrar med verk som på olika sätt gestaltar teman kring det mänskliga mötet, det tvärkulturella och multipla identiteter, språk, rätten till sitt ursprung och till en framtid, ömsesidigt beroende och kulturer i förändring. En innehållsrik och engagerande samtidskonst med arbeten i video, konsthantverk, installationer och mer.

Deltagande konstnärer är Benvenuto Chavajay, Nicolás Consuegra, Carola Grahn, Ana González, Dylan Miner, Sandra Monterroso, Delcy Morelos, Joar Nango, Mattias Olofsson, Edinson Quiñones, Liliana Sánchez, Pablo Sigg och Eduardo Soriano.

Utställningen invigs 3 juni, kl. 18.00. Curator och flera av konstnärerna närvarar. Och dessutom bjuder vi på tal, musik och förfriskningar.

Utställningen är ett samarbete med Havremagasinet, Boden, Sverige, där den tidigare visats.

För mer information och pressmaterial, kontakta Jan-Erik Lundström, Sámi Dáiddaguovddáš, +47 94138797, post@samidaiddaguovddas.no